foto Lilian Habets en gastvrouwen

Welkom

Ieder mens is uniek, vanaf het welkom op deze aarde tot het moment van afscheid. Deze laatste momenten zijn dan ook bijzonder. Zorg, verdriet en aandacht strijden om een plekje. Door de vele emoties heen moeten ook praktische zaken geregeld worden, zoals het organiseren van de uitvaart. In korte tijd moet veel besloten en geregeld worden. Samen kunnen we dat op uw eigen manier invullen. Want het nemen van voldoende tijd is van grote waarde.

“Volg je hart, het is immers nooit meer over te doen…”

Lilian Habets Uitvaarten verzorgt vol betrokkenheid en aandacht de hele uitvaart. We geven adviezen en informatie om u te begeleiden bij uw keuzes rondom dit laatste afscheid. Deze keuzes vormen herinneringen voor u als nabestaande en tonen respect voor het geleefde leven van de overledene.

We ondersteunen u bij het traject van voorbereiding, vorming en uitvoering van de uitvaart. Door persoonlijke accenten, wensen van u of de overledene, wordt het niet een uitvaart, maar de uitvaart. Oog voor detail, respect, accuratesse en empathie zijn voor ons vanzelfsprekend.

Lilian Habets foto hart

Met hart en ziel

Het gemis kan niemand wegnemen, maar ik kan wel samen met u zorgen voor een uitvaart waar nabestaanden troost uit kunnen putten. Een herinnering die ze helpt om verder te gaan. De mooiste woorden voor mij zijn dan ook: “precies zo had hij of zij het gewild”.