Wat te doen bij overlijden

Emoties na een overlijden kunnen vaak heel anders zijn dan verwacht. Het is dan misschien goed om niet direct te handelen, maar even stil te blijven staan bij de gebeurtenis. Samen met anderen of alleen nog even bij de overledene zijn, kan een grote betekenis hebben.

Wanneer u eraan toe bent, neemt u contact op met uw huisarts of dienstdoende arts. Vervolgens kunt u Lilian Habets Uitvaarten dag en nacht telefonisch bereiken op 043-3117258. Wij begeleiden u verder.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek nemen we alle tijd om naar de verhalen van de nabestaanden te luisteren. Op die manier krijgen we een goed beeld van de overledene. De eigen inbreng en wensen van nabestaanden zijn heel belangrijk. Net als het scheppen van voldoende rust en ruimte om invulling te geven aan het afscheid, dat een waardige afspiegeling vormt van het leven van de overledene.

Er moeten keuzes gemaakt worden: begraven of cremeren, dag van de uitvaart, tijd en plaats van de plechtigheid, rouwkaarten… Niet alle beslissingen hoeven meteen genomen te worden. In de dagen die volgen, geven we samen invulling aan de uitvaart.

Lilian Habets foto boekje hart

“Wie ooit geluk in liefde vond, begraaft verdriet niet in de grond, maar houdt de stille vlam aan 't branden en warmt daaraan de lege handen”

Nazorg

Een aantal weken na de uitvaart nemen we contact met u op. We plannen dan een afspraak voor een nazorggesprek. Het is goed om na een drukke en emotionele periode nog eens samen terug te kijken op de uitvaart en te horen hoe het met u gaat. Na het overlijden van degene die u liefhad mochten we u begeleiden en hebben we intensief samen naar het afscheid toegewerkt. Misschien heeft u ook nog vragen of wenst u adviezen over bijvoorbeeld een monument, een urn, de as bestemming of een bedankkaart.